Hållbarhet ur ett livscykel-perspektiv

Ett grönare val!

För att förebygga och minska vår miljöpåverkan är vi certifierade enligt 14001 som säkerställer det kontinuerliga miljöarbete vi bedriver.

Hållbarhet ur ett livscykelperspektiv är en integrerad del av Citedos verksamhet och vi arbetar aktivt för att minska våra koldioxidutsläpp. Vi prioriterar miljövänliga varor och tjänster och strävar efter att klimatkompensera för de aktiviteter vi inte själva har möjlighet att påverka.

Läs gärna mer om ett av våra projekt där vi återplanterar träd i våra kunders namn.

Citedoskogen

Ikon

Ekonomisk Hållbarhet

En hållbar framtid bygger på ekonomisk hållarbarhet. För oss betyder det hållbar tillväxt och ansvarsfullt företagande.

Därför har Citedo:

  • En strävan att med alla produkter och tjänster befinna oss så högt upp i avfallstrappan som möjligt, det innebär att vi eftersträvar ett så cirkulärt tänks som möjligt där inget slängs i onödan. Maskiner och toner används så länge det är välfungerande och när något väl slängs hanteras det av en leverantör som är utvald just för sitt hållbarhetsarbete
  • Den ekonomiska hållbarheten bygger också på att kunna bevara tillväxt samtidigt som miljöpåverkan minskas.
Ikon

Ekologisk Hållbarhet

En hållbar framtid bygger på att alla tar sitt ansvar för att minska utsläppen och för att värna om jordens ekosystem.

Därför har Citedo:

  • Förnybar energi från god el där överskottet investeras i hållbarhetsprojekt.
  • Citedo klimatkompenserar kunders utskrifter med nyplanterade träd Citedoskogen
  • En långsiktig satsning på att minska utsläppen från vår fordonsflotta med mål att nå Netto noll 2027, där utsläpp från företagsbilar reducerats med 80,1% sedan 2019.
  • Löpande krävt 14001 certifiering hos leverantörer samt strävar efter att minimera utsläppen från de produkter vi tar in.
Ikon

Social Hållbarhet

Hållbar framtid kan inte uppnås utan den sociala hållbarheten som är det tredje fokuset för att bidra till hållbar utveckling.

Därför är Citedo:

  • Stolta över att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser
  • Att vara en jämställd och trygg arbetsplats där vi respekterar människors olikheter
  • Att vara en god arbetsgivare som värnar om våra medarbetare, där alla har lika möjligheter till utveckling
  • Vi verkar för att inga av våra produkter är producerade på ett sätt som utnyttjar eller skadar människor eller utsatta grupper i samhället. Därför tar vi tydligt avstånd till konfliktmineraler som är mineraler som kontrolleras av aktörer som bryter mänskliga rättigheter och nationell lagstiftning. Detta görs via kravställning på ansvarsfullt utvunna mineraler.

Våra mål och bidrag!

Jämställhet

Att fokuserarpå jämställdhet mellan könen är mycket viktigt för oss på Citedo. Vi vill att alla ska ha möjlighet att arbeta och utvecklas i vårat företag och därför är det femte målet viktigt. Alla ska få lika möjligheter och allas olikheter ska respekteras. Idag har vi en könsfördelning på 13% kvinnor och 87% män%.

Hållbar energi

Att alla har tillgång till utsläppsfri och grön el är viktigt för Citedo och företaget arbetar med att minska sin elanvändning samt att den el som används på kontoret är fossilfri. Därför använder vi oss av God el där överskottet investeras i att förbättra hållbarheten.

Arbetsvillkor

Bygger på anständiga villkor och en hållbar ekonomisk tillväxt är också viktigt för Citedo att bidra till. Vi har som ambition att vara en eftertraktad arbetsgivare och att våra medarbetare ska trivas på arbetsplatsen. Citedo har under flera år blivit utnämnda till ett Great place to work och strävar efter att fortsätta vara en bra och säker arbetsplats. De risker som är kopplade till detta mål är både om företaget gör dåliga resultat och därmed inte har råd att behålla sina medarbetare men också om företaget inte lyckas frikoppla ytterligare tillväxt från ytterligare utsläpp.

Konsumtion & Produktion

Hållbar konsumtion och produktion är också mycket viktigt för Citedo. Företaget producerar inte produkter själva men kan välja vilka produkter som man köper in. Man har tidigare arbetat med att minska det avfall som kommer från produkterna. Företagets eftersträvar att öka cirkulariteten i verksamheten genom att återanvända reservdelar och printers samt att bidra till återvinning av bläckpatroner. Miljöriskerna är kopplade till inköpet av produkter från leverantörer. Hur man ska kunna producera mer värde utan att öka sina utsläpp, samt utsläppen från elektroniskt avfall och hantering av kemikalieavfall.

Klimatförändringarna

Bygger på att bekämpa klimatförändringarna är både viktigt för vårt företag och för våra intressenter. Citedo har aktivt arbetat med att begränsa sin klimatpåverkan genom att begränsa utsläppen från sin fordonsflotta. Företaget har också grön el i kontoret där den vinst som görs investeras i att minska klimatutsläppen ytterligare. Citedo jobbar också med klimatkompensering av sina utskriftstjänster via printrelief, där varje utskrift kompenseras med återplantering av träd. De företagsrisker som är kopplade till det målet är Utsläpp från printerleverantörer, utsläpp från serverleverantörer samt utsläpp från egen och leverantörers transporter.

Ekosystem och mångfald

Att bevara jordens resiliens och biologiska mångfald är viktigt för Citedo. Därför har ett samarbete med printreleef påbörjats där varje utskrift kompenseras med att mostvarande masssa kompenseras genom återplantering. Målet är viktigt att arbeta med när det kommer till företagets kemikaliehantering.

Vi är ett IT-tjänsteföretag med huvudkontor beläget i Stockholm och servicenätverk över hela Norden. För små och medelstora företag fungerar vi som en extern IT-avdelning med ansvar för allt från analys till hårdvara, drift och support. Citedo är återförsäljare av produkter och tjänster och bedriver ingen egen tillverkning eller import av varor. Citedos ledningssystem möter i dagsläget kraven i ISO 14001/9001:2015 samt ISO 27001:2013.

Hittills har vi tillsammans bidragit till planteringen av

0,00

Träd