Citedo är certifierade enligt ISO27001

Informationssäkerhet är en ledningsfråga

Cyber- och informationssäkerhet är idag en stor samhällsutmaning som självklart också påverkar företag. ISO 27001 är den mest använda standarden för ledningssystem när det gäller informationssäkerhet och säkerställer att vi har en strukturerad process för att hantera händelser och incidenter.