Ikon

Klimatkompenserade utskrifter

Undersökningar pekar på att världens skogar minskar i yta med ungefär en fotbollsplan per sekund. De drivande faktorerna är utbyggnad av städer och utvidgning av jordbruksareal, men också skogsbruk för konstruktionsvirke och pappersindustrin. I Sverige har vi inte det här problemet. Vi har tvärt om en lång tradition av återplantering som gör att skogsarealerna till och med ökar varje år. Just när det gäller papper kommer det mesta av den svenska förbrukningen från svensk skogsråvara.

Men klimatet är knappast någon lokal fråga. Eftersom den minskade globala skogsarealen påverkar jordens samlade möjlighet att absorbera växthusgaser påverkas även vi.

Ikon

Vårt hållbarhetsarbete

Som ett led i Citedos hållbarhetsarbete samarbetar vi därför med organisationen PrintReleaf, som driver stora återplatneringsprojekt i bl a Brasilien, Dominikanska Republiken, Indien, Mexiko, Madagaskar, Irland och USA. Idén är enkel. För varje utskrift våra kunder gör ser vi till att kompensera motsvarande mängd skogsråvara genom ett bidrag till PrintReleaf. Varje dag planteras över tusen träd i de projekt som stöttas – i skrivande stund (Sept 2023) är den totala mängden uppe i 35 025 återplanterade ”standardträd”.

PrintReleafs verksamhet certifieras av SGS International, en av de ledande globala aktörerna inom kvalitetssäkring.

Ikon

Så fungerar det

  • Alla utskrifter i din verksamhets skrivarflotta räknas automatiskt.
  • Citedo sammanställer utskriftssumman för alla våra kunder och skickar ett månatligt bidrag till PrintReleaf.
  • PrintReleaf stöttar i sin tur återplanteringsprojekt på flera platser i världen.
  • Dina utskrifter har snart resulterat i ett nytt litet träd någonstans på jorden.

Hittills har vi tillsammans bidragit till planteringen av

0,00

träd

Kontakta oss så berättar vi hur ni kan börja återplantera!