Datasäkerhet är en fråga för ledningen

HUR VI SÄKERSTÄLLER KONTROLL OCH BEHÖRIGHET

Informationssäkerhet

IT- och datasäkerhet är en fråga som aldrig har varit mer aktuell än nu. Det har de två senaste åren varit en explosionsartad ökning av distansarbete, till gagn för ett mer balanserat liv för många. Men hur säkerställer företag att uppkopplingar är säkra? Hur säkerställer vi kontroll på konton och behörigheter? Fungerar backupen? Är alla datorer alltid uppdaterade? Konsekvenserna för företag och organisationer kan bli förödande om informationssäkerheten brister.

Med vår expertis och erfarenhet hjälper vi er verksamhet med företagets IT-säkerhet och säkerställer att den kontinuerligt hänger med i den snabba utveckling som sker. Citedo är certifierade enligt ledningssystemet för informationssäkerhet ISO27001.

CITEDO ÄR CERTIFIERANDE ENLIGT ISO 27001

Informationssäkerhet är en ledningsfråga

Cyber- och informationssäkerhet är idag en stor samhällsutmaning som självklart också påverkar företag. ISO 27001 är den mest använda standarden för ledningssystem när det gäller informationssäkerhet och säkerställer att vi har en strukturerad process för att hantera händelser och incidenter.

Läs vår informationssäkerhetspolicy

SÄKERHETSLÖSINGAR SOM UNDERLÄTTAR

Nätverk som tjänst!

Alla företag och verksamheter måste idag skydda sin IT-miljö från en allt mer komplex hotbild. Genom att abonnera på Citedos lösning Nätverk som tjänst kan du själv välja skyddsnivå och serviceinnehåll. Allt till en fast månadskostnad.

68 procent av företagen har utsatts för en cyberattack så som utpressning, men även stölder, ekonomiskt spionage och infiltrering av kritisk infrastruktur och tjänster.
Källa: EY Global Information Security Survey (Extern sida)

Läs vår informationssäkerhetspolicy

Populära tjänster

SOC

Vår SOC tjänst består av erfarna säkerhetsexperter som övervakar infrastruktur, molnmiljöer, system och endpoints dygnet runt för att upptäcka cyberhot i realtid och åtgärda eventuella sårbarheter. Genom nära samarbete och marknadsledande teknologi skapar vi förståelse för er unika hotbild och utformar en SOC som passar just er. Vi blir ert externa säkerhetsteam som skyddar er miljö, agerar rådgivare och stöttar i det kontinuerliga säkerhetsarbetet.

Kontakta oss

Populära tjänster

Security Awareness

Gör era medarbetare till er första försvarslinje mot säkerhetshot. Vi erbjuder utbildning som hjälper era medarbetare att öka sin medvetenhet och kunskap kring risker och externa hot samt hur man hanterar data, kommunikation, hårdvara och applikationer på ett säkert sätt.

Kontakta oss

Populära tjänster

Citedo Modern Arbetsplats

Citedo Modern Arbetsplats är designad för att skapa en effektiv och säker digital arbetsmiljö som stödjer produktivitet oavsett var medarbetarna befinner sig. Den omfattar klienthantering, servicedesk och support, vilket möjliggör en smidig och problemfri IT-upplevelse.

Läs mer