Det skall bara fungera!

Det skall bara fungera!

Service & support

Citedo har en egen support- och serviceavdelning med utbildade och certifierade tekniker som snabbt hjälper dig att lösa era problem – både på distans och på plats. Idag är skrivarna så intelligenta och systemen så pass bra att vi proaktivt kan förebygga många av de fel som uppstår på skrivarna, innan dom ens uppstått. Vi har höga krav på oss själva och den service vi vill leverera, därför mäter vi åtgärdstid istället för inställelsetid – alltså den tid det tar för en krånglande skrivare att komma igång igen.

Vi har också en egen leverans- och installationsavdelningen som hjälper dig att få din nya skrivare på plats och enkelt komma igång. Hela verksamheten arbetar enligt ISO 9001, 14001 och 27001.

Johan Von Sydow

Service & Delivery Manager Print

Hej, Mig när du enklast på e-post då jag ofta är ute och besöker våra kunder för att säkertställa att vår leverans, service och support är vad vi lovar. Skriv gärna och berätta vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre.

Kontakta mig!