Miljö och hållbarhet

Att satsa på hållbar IT är inte bara bra för planeten, det är också bra för affärerna. Kunder och partners värderar allt högre företag som tar sitt miljöansvar på allvar och som kan visa upp konkreta åtgärder för en grönare verksamhet.
Som individer och organisationer inom IT-industrin har vi en unik möjlighet att göra en positiv skillnad. Låt oss ta den chansen och arbeta tillsammans för en mer hållbar och ansvarsfull teknologiframtid.

Kontakta oss

Ett grönare val

För att förebygga och minska vår miljöpåverkan är vi certifierade enligt 14001 som säkerställer det kontinuerliga miljöarbete vi bedriver. ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Systemet omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av vårt miljöarbete.

Vi har flera olika hållbarhetsprojekt, bl a klimatkompenserar vi våra kunder utskrifter.

Läs om Citedoskogen