Ett grönare val

För att förebygga och minska vår miljöpåverkan är vi certifierade enligt 14001 som säkerställer det kontinuerliga miljöarbete vi bedriver. ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Systemet omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av vårt miljöarbete.

Vi har flera olika hållbarhetsprojekt, bl a klimatkompenserar vi våra kunder utskrifter.

Läs om Citedoskogen