”Därför gav hållbara samhällsbyggaren Bylero grönt ljus för Citedo”

“Hållbarhet är förnamnet” är Byleros motto.
Ledord som gäller konsultföretagets samhällsbyggnadsprojekt såväl som deras kund- och medarbetarrelationer. När Bylero skulle göra en ny upphandling för sin IT-miljö tummades det inte på principerna.

BYLERO

  • Grundat 1970
  • 50 helårsanställda
  • Omsättning 85 miljoner
  • Kontor i, Norrtälje, Stockholm, Uppsala och Gävle
  • Huvudsakliga tjänster: Besiktning, samordning,
    byggledning, projektledning och byggnadsvård
  • Utför byggleding åt landsting, kommuner,
    industribolag, Polisen, kyrkor och kraftbolag

Utmaningen

Tuffa teknikkrav för framtidens utmaningar

Sedan starten 1970 i Roslagens Ytterby har Bylero varit i ständig utveckling och hållit sig i modernitetens framkant. Under 50 års tid har verksamheten expanderat långt utanför Ytterby i takt med att världen förändrats dramatiskt. När en ny IT-partner skulle väljas ställdes därför tuffa krav för att möta både dagens och framtidens utmaningar, möjligheter och hotbilder i en global, uppkopplad värld.

IT-lösningen skulle vara långsiktigt stabil, säker och trygg. Vikten av digital säkerhet idag kan ju inte understrykas tillräckligt, och många kunder kräver samarbetspartners som är certifierade enligt ISO 27001, den mest använda standarden för ledningssystem när det gäller informationssäkerhet.

IT-erbjudandet skulle bidra till en flexibel och användarvänlig IT-miljö med stor utvecklingspotential. Snabb support var ett måste för att Byleros konsulter utan störning skulle kunna utföra sina uppdrag och jobba varifrån de ville. Dessutom eftersöktes en proaktiv leverantör som skulle hjälpa Bylero att utveckla sin verksamhet med IT som stöd.

Sist men absolut inte minst skulle partnern erbjuda en klimatneutral IT-lösning relaterad till cirkulär ekonomi och vara certifierad enligt ISO 14001, den mest erkända standarden för miljöledningssystem. Även återbrukade produkter skulle användas och befintlig, uttjänt utrustning skulle hanteras på ett miljövänligt och säkert sätt.

”Våra kunder och vi som bolag ställer höga krav och dialogen med en certifierad aktör gör vårt arbete lättare

Niclas Nilsson, IT-ansvarig

 

Lösningen

En lösning där djup förståelse möter detaljsinne

Citedo presenterade sina paketerade tjänster som tydligt mötte de krav och behov Bylero hade. På det visade Citedo också hur man stöttar andra kunder i deras IT-utveckling över tid. En resa som behöver göras tillsammans i ett nära partnerskap mellan kund och leverantör.

För oss är det viktigt att kunna presentera våra IT- och printrelaterade tjänster på ett tydligt, strukturerat och detaljerat sätt. Med Citedo Digital Arbetsplats som innehåller smarta IT-lösningar, hög IT-säkerhet och personlig och snabb service kommer BYLERO’s vardag bli mycket enklare och smidigare.

Med grönt ljus på ett nytt IT-partnerskap tillsammans med Bylero satte Citedo igång med en omfattande tjänsteleverans. Dagens lösning består av ett flertal strategiska element som i synergi med varandra bildar en välfungerande helhet.

Tjänsten “Citedo Modern Arbetsplats”, som hjälper företag att sätta en struktur och en standard för sin IT, utgör lösningens fundament. Bylero har med andra ord nu en standardisering för sin IT-miljö och därmed kontroll över sin information och säkerhet. “Modern arbetsplats” förenklar också hanteringen av användare och enheter med automatisk konfigurering som sköts på distans.

Med tjänsten “Nätverk som tjänst” hanteras Byleros IT-nätverk på företagets för tillfället fyra olika kontor runt om i Sverige.

Genom tjänsten “Citedo Digital Arbetsplats” har Bylero kunnat bygga upp ett digitalt kontor och en samlingsplats för företaget. Ett modernt intranät som dessutom stödjer medarbetarna och organisationen med dokumenthantering, kommunikation och effektivare samarbeten. Tjänsten kan dessutom skräddarsys så att den stödjer Byleros kunder på ett unikt, anpassat sätt efter processer, flöden och begrepp.

Två till tjänster som är med i Citedos paket är “Citedo Print”, där Citedo levererar utskriftstjänster till Bylero, samt “Security awareness”, som kontinuerligt på ett smart och finurligt vis utbildar Byleros medarbetare inom informationssäkerhet.

Utöver de mer tekniska lösningarna i tjänsteleveransen, ser Citedo till att ständigt vara vid Byleros sida för varje steg som tas på IT-resan. En resa som Bylero och Citedo nu är på tillsammans i ett nära partnerskap.

Hållbarhet

Dessutom en lösning med mer hållbara affärer för alla

Då Byleros kravlista innehöll många gröna aspekter, framtagna av bolagets hållbarhetsgrupp, såg Citedo till att presentera ett fyrfaldigt miljövänligt tillvägagångssätt för att implementera en ny IT-lösning.

Byleros servrar flyttades till Microsofts datacenter som är certifierat som en nollavfallsanläggning och drivs med 100% förnybar el. Tjugotre av de äldsta datorerna återvanns och gav en koldioxidbesparing på 3360 kg CO2e. Den nätverksutrustning som sattes upp på alla kontor bestod till 93% av återbrukade produkter såsom brandväggar, switchar och accesspunkter. Och hela Byleros totala utskriftsvolym räknas och resulterar i att skog återplanteras i ett av #PrintReleafs trädplanteringsprojekt som Bylero själva väljer.

Med tanke på allt ovan är det inget mysterium varför en hållbarhetsfokuserad samhällsbyggare som Bylero gav grönt ljus för Citedos IT-lösningar.
– Eller som Byleros VD Markus Birgersson kärnfullt uttrycker det:

Den sammanlagda bedömningen visar att Citedo mycket väl uppfyller alla kriterier – och ger betydande mervärde för oss.”

Dela artikeln:

Mer läsning

Vår bransch utvecklas ständigt, det gör vi också.

Våra två områden