Det skall bara fungera!

Det skall bara fungera!

Service & Support

IT- och print är två viktiga tjänster som bara skall fungerar. För oss handlar det inte bara om att lösa tekniska problem, utan också om att tillhandahålla resurser och kunskap som hjälper dig och dina medarbetare att vara produktiva. Ett effektivt supportteam kan snabbt diagnostisera och åtgärda problem med datorer, skrivare och annan teknik, vilket minimerar driftstopp och främjar en smidig arbetsflöde hos er. Dessutom ger vi er vägledning och utbildning för att säkerställa att alla använder tekniken på det mest effektiva sättet.

Vi har en egen support- och serviceavdelning med utbildade och certifierade tekniker som snabbt hjälper dig att lösa dina problem – både på distans och på plats.

Hela vår verksamheten arbetar enligt ISO 9001, 14001 och 27001.

Kontakta vår supportavdelning på 08-546 888 88 | support@citedo.se