Informationssäkerhet

IT- och datasäkerhet är en fråga som aldrig har varit med aktuell än nu. Det har de två senaste åren varit en explosionsartad ökning av distansarbete, till gagn för ett mer balanserat liv för många. Men hur säkerställer företag att uppkopplingar är säkra? Hur säkerställer vi kontroll på konton och behörigheter? Fungerar backupen? Är alla datorer alltid uppdaterade? Konsekvenserna för företag och organisationer kan bli förödande om informationssäkerheten brister.

Med vår expertis och erfarenhet hjälper vi er verksamhet med företagets IT-säkerhet och säkerställer att den kontinuerligt hänger med i den snabba utveckling som sker. Citedo är certifierade enligt ledningssystemet för informationssäkerhet ISO27001.

Lär mer under ISO27001