Nätverk som tjänst

Alla företag och verksamheter måste idag skydda sin IT-miljö från en allt mer komplex hotbild. Genom att abonnera på Citedos lösning Nätverk som tjänst kan du själv välja skyddsnivå och serviceinnehåll. Allt till en fast månadskostnad.

Nätverk som tjänst

Citedo planerar, levererar, installerar och driftar lokala nätverk, VPN-nätverk, trådlösa nätverk för stabil och bekymmersfri drift. Inom nätverksområdet arbetar vi framför allt med produkter och lösningar från Cisco Meraki.

Kontakta oss om nätverk

Personlig kontakt