Därför har Vacse med sig Citedo som IT-partner in i en osäkrare framtid

Om man äger, förvaltar och utvecklar byggnader med höga säkerhetskrav är det ett måste att själv ha sin egen IT-säkerhet under kontroll. Samhällsfastighetsbolaget Vacse, med högprofilerade hyresgäster i hela Sverige, har i snart sju år gett Citedo fullt förtroende att sköta all deras IT.

Men varför?

UTMANINGEN

Tydlig sårbarhet med behov av en framtidssäker IT-lösning

När Vacse flyttade in på sitt nya kontor på Kungsgatan i Stockholm 2016 blev behovet av en IT-partner på nästa nivå uppenbart. På den tiden hade Vacse en ensam egenföretagare som konsult, men med Vacses växande och allt känsligare kundbas kunde inte allt ansvar fortsätta läggas på bara en person.

– Med den omvärld vi har och typ av fastigheter vi tillhandahåller ökar säkerhetskraven hela tiden. Vi behövde en mer robust partner än en ensam konsult. En enskild individ är ju mer utsatt, för till exempel sjukdom och även hot, än en större leverantör, säger Henrik Molin, Vice vd och finanschef på Vacse.

Denna leverantör skulle behöva hantera rent praktiska, vardagliga behov och samtidigt leverera lösningar i framkant på ett proaktivt vis. Att anställa en egen IT-avdelning var dock inte aktuellt, då behovet av en intern stab inte var stort nog dagligdags.

– Vi hade och har fortfarande inte behovet eller kapaciteten att ha en intern avdelning, utan vi vill outsourca och få moderna, säkra lösningar levererade till oss. Vi ville inte bli en liten kund hos en stor leverantör, där man kan glömmas bort. Vi ville hitta en leverantör som passade vår storlek och våra behov, fortsätter Henrik Molin.

 

Att effektivt kunna fokusera tid, energi och kostnader på kärnverksamheten genom att välja en extern, högkvalitativ IT-partner, var med andra ord prioriterat. En helt outsourcad IT-avdelning som kändes tillgänglig, både personligt och professionellt, med ett samarbete som ledde till utveckling. Med alla dessa faktorer och krav i beräkning, fann Vacse sin IT-partner i Citedo.

LÖSNINGEN

En outsourcad IT-avdelning med säkerhet i ständigt sikte

Vägen framåt blev helt enkelt att outsourca rubbet. Citedo mötte Vacses behov av en IT-leverantör som inte bara kunde leverera kunskap och vara hands-on, men som även var en god match storleksmässigt för att kunna etablera ett tätt, personligt samarbete.

– Om jag har frågor, stora som små, så har jag supporten. Jag har min favoritperson, som alltid kan hjälpa och alltid har lösningen, säger Emilia Hanssen, redovisningsekonom och ansvarig för IT-avtal.

Från att Citedo började med att sätta upp nätverk såväl som print och kommunikation i lokalen, till att arbeta löpande med proaktiva lösningar och medarbetarutbildning inom säkerhet, har Vacse nu i princip hela Citedos svit av tjänster samt produkter. Båda företagen har även vuxit parallellt, där IT-lösningarna har levererats i takt med tillväxten och omvärldens krav. En nyckel till det långtgående samarbetet har varit snabb, smidig och personlig support.

– Enkelheten är något vi uppskattar. En kollega blev bestulen på sin dator, ringde mig några minuter i fem, jag ringde Citedo och på bara fem minuter var allt klart med fjärrlåsning och lösenordsbyten. Det var ‘inga problem’, och det kändes väldigt bra, fortsätter Emilia Hanssen.

En annan nyckel till det stabila samarbetet är givetvis också Citedos säkerhetsexpertis. Eftersom många av Vacses hyresgäster har höga säkerhetskrav, finns extra krav på att Vacses lösningar ska hålla en mycket hög säkerhetsnivå. Det finns ingen tid att slösa på IT-strul eller marginal för brister i IT-säkerheten. Och då är det en styrka att ha Citedo som är certifierade enligt ISO 27001, den mest använda standarden för ledningssystem när det gäller informationssäkerhet, på sin sida.

– Att Citedo är ISO-certifierade inom IT-säkerhet är en kvalitetsstämpel. Det betyder att de jobbar på ett strukturerat och systematiskt sätt med säkerhetsfrågorna, säger Henrik Molin.

FRAMTIDEN

Trygg IT i en otrygg värld ger värdefullt fokus på kärnverksamheten

Med dagens omvärldssituation, där hot inifrån som utifrån landsgränserna eskalerar, krävs fullt fokus på kärnverksamheten för att Vacse ska kunna utveckla samt underhålla välfungerande fastigheter. En stark symbios mellan det mänskliga och det digitala samt det personliga och professionella, behövs för att skydda information och beteendegrundade risker.

– Vi känner oss trygga med att Citedo följer vår utveckling och leder oss i den riktning vi behöver gå, säger Emilia Hanssen.

Precis som Vacse skapar värden genom långsiktiga relationer med hyresgäster, projektutvecklare och byggbolag, skapar även det långsiktiga samarbetet med Citedo ett mervärde i sig. Bland annat genom löpande utbildning från en betrodd partner.

– På våra måndagsmöten utbildar Citedo oss regelbundet om IT-säkerhet, vilket har ökat medvetenheten hos alla medarbetare, säger Emilia Hanssen.

Att känna varandra väl och ha tät, friktionsfri kontakt som Vacse och Citedo har, för med sig sina definitiva fördelar för framtiden. Till exempel sinnesfriden att veta att man har någon därute som bevakar och löser IT-frågor som man själv inte kan eller har tid att ta till sig.

– IT-funktionaliteten är något som ska finnas och bara fungera, som vatten i kranarna. Vår IT gör det med Citedo, avslutar Henrik Molin.

Citedo Digital Arbetsplats

Om Vacse

Vacse grundades 2009 och är en av Sveriges mest renodlade aktörer inom samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice, med en målbild på långa hyreskontrakt med offentliga hyresgäster.

 • Grundat 2009
 • 16 anställda, varav 12 (55%) är kvinnor
 • Huvudsakliga tjänster: Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice
 • Vacse AB är idag bland de största renodlade aktörerna inom segmentet samhällsfastigheter

Levererade IT tjänster

 • Den Moderna Arbetsplatsen
 • Hostade servertjänster
 • Den Digitala Arbetsplatsen
 • SOC-tjänst
 • Security Awareness
 • Nätverk som tjänst
 • Citedo Print

Dela artikeln:

Mer läsning

Vår bransch utvecklas ständigt, det gör vi också.

Våra två områden