Så tätar skrivarna säkerhetshålen

Alla uppkopplade enheter är potentiella intrångspunkter i ditt nätverk. Datorerna, naturligtvis. Mobilerna. Men också andra delar; som skrivarna. Samtidigt skapar det flexibla, mobila arbetssättet många verksamheter strävar efter ett kontinuerligt ökande behov av just uppkopplade enheter.

Idag förutsätter man dessutom enkelhet, snabb anslutning, minimalt med krångel. Hur tänker skrivartillverkarna kring de här utmaningarna? HP ligger långt framme inom just säkerhet och deras recept ser ut då här:

Kontrollera inställningar
Under en omstart analyserar och åtgärdar skrivaren själv säkerhetsinställningarna.

Kontinuerlig övervakning
Idag finns funktioner som identifierar och avvärjer attacker om dessa sker under drift. En omstart tvingas fram för att reparera systemet.

Ladda BIOS
HP:s säkerhetslösning SureStart identifierar skadlig programvara, hindrar den från att köras och får BIOS, operativet, att självläka.

Kontrollera inbyggd programvara
Den här funktionen hjälper till att säkerställa att det bara är autentisk kod, från tillverkaren som laddas i minnet. Skrivare startar om och larmar exempelvis IT-avdelningen om något är fel.

Efter att ha bekantat oss med funktionerna kan vi på Citedo konstatera att de fungerar mycket bra och sällan skapar några problem. Ett tydligt tecken på att säkerhetstänket håller på att ”komma ikapp” utvecklingen inom mobilitet och trådlösa nätverk.

Dela artikeln:

Mer läsning

Vår bransch utvecklas ständigt, det gör vi också.

Våra två områden