HP skrivare

Mikael Dalefur, HP: “Välj alltid en partner som tänker långsiktigt”

– Egentligen är det inte så konstigt att vi gör så mycket affärer med Citedo, menar Mikael Dalefur på HP. Kaka söker maka. Vi som hårdvaruleverantör söker partners som tänker och agerar långsiktigt – mot slutkunder som tänker likadant. Det blir en positiv spiral där våra värderingar och ambitioner drar åt samma håll.

Mikael Dalefur jobbar på HP som Partner Business Manager. Den globala hårdvarujätten är en av Citedos ledande leverantörer inom både klient och utskrifter. Men Mikael jobbar också på Citedo – så ofta han kan.

–       Ja, skrattar Mikael, faktiskt gör jag det. Rent fysiskt alltså. Jag brukar passa på att låna en arbetsplats på Citedo några dagar då och då varje månad. Dels för att det ger en bra känsla för samspelet med slutanvändarna, men också för att det är en så himla trevlig miljö att sitta och arbeta i.

Hur skulle du som leverantör och partner till Citedo beskriva företaget?

–       Citedo är ett företag som verkligen genomsyras av sunda värderingar och en långsiktig attityd. Det märks i hur de verkligen gjort allvar av att certifiera sig enligt ISO 9001, 14001 och 27001. Det är tydliga indikatorer på seriositet och professionalism. För någon som inte rör sig i branschen kanske det känns lite formellt och juridiskt med de här certifikaten, men för mig är det svart på vitt på att man inte bara snackar, utan också levererar hållbar kvalitet ur alla aspekter.

En annan sak som HP och Citedo har gemensamt är de höga ambitionerna inom hållbarhetsområdet.

–       Ja, det ger ett extra värde åt samarbetet, tycker jag. HP har ju alltid ansträngt sig lite extra inom både miljömässig och social hållbarhet. Det märks rent konkret i vår sourcing, hur vi lägger våra fabriker, hur vi jobbar med energiförbrukning, återbruk och återvinning av produkter – och mycket annat. Här känner jag att vi går hand i hand med Citedo och deras tankar kring miljö och klimat.

–       Men hållbarhetsfrågan har ju även en ekonomisk dimension och här vill jag verkligen rekommendera alla kunder därute att vända sig till IT-partners som har ett långsiktigt perspektiv på sina kundrelationer, som Citedo. Istället för kortsiktiga klipp koncentrerar man sig på att hjälpa kunderna jobba effektivare och växa på lång sikt. Så vinner man förtroenden och nästa affär om du frågar mig.

Dela artikeln:

Mer läsning

Vår bransch utvecklas ständigt, det gör vi också.

Våra två områden