Så kommer du till rätta med kontorets energitjuvar

När man pratar om energitjuvar på jobbet handlar det oftast om människor som man uppfattar som lite krångliga och “stjäl” mental energi av sin omgivning.
Men även rent tekniskt förbrukar våra arbetsplatser rejäla energimängder. Här finns sköna tusenlappar på elräkningen att spara för både små och stora kontor, samtidigt som ni gör en insats för miljön!

Energisnål teknik

Det händer mycket på produktsidan naturligtvis. Som exempel kan nämnas att sedan 2010 har HP sänkt energiförbrukningen på sina persondatorer med i genomsnitt 25%. För skrivarna är siffran hela 56%. Faktum är att alla våra leverantörer sänker energiförbrukningen på sina produkter nästan varje år.

Minska antalet skrivare

Ur ett investerings- och energiförbrukningsperspektiv lönar det sig också rejält att verkligen fråga sig hur många datorer, servrar och skrivare som egentligen behövs. Om en organisation exempelvis kan dela på åtta skrivare istället för tio sänks ju den totala energiförbrukningen i standbyläge med 20%.

Så sparar du energi på kontoret

Men med några enkla knep går det att komma ännu längre. Det handlar mest om vårt eget beteende. Här kommer några tips:

  1. Ställ in energisparläge på datorerna istället för skärmsläckare.
  2. Få kollegorna att stänga av datorn när den inte används under längre tid
  3. Använd gärna en virtuell server eller molntjänst. Servrar går sällan på maxkapacitet och förbrukar elenergi både för drift och kylning. När du delar server med andra drar du nytta av stordriftsfördelar som kan minska det totala energibehovet.
  4. Om du har en egen server, placera den så svalt som möjligt för att få naturlig kylning, exempelvis från uteluft eller nattluft. Kyl inte serverrummet mer än nödvändigt.
  5. Se till att belysning, värme och kyla bara är på när och där det behövs. Använd rörelsedetektorer, timers, med mera.
  6. TCO- och EnergyStar-märkt utrustning är en garant för energieffektivitet.
  7. Välj rätt kyl- och fläktanläggning. Ofta är driftskostnaden under livstiden för en kyl- eller fläktanläggning 10 gånger högre än investeringskostnaden.

Citedo är sedan många år certifierat enligt miljöstyrningsstandarden ISO 140001. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet inom energieffektivitet.

Källor: Vattenfall, Energimyndigheten

Dela artikeln:

Mer läsning

Vår bransch utvecklas ständigt, det gör vi också.

Våra två områden