Hållbarhet i ett livscykelperspektiv

Hållbarhet!

Hållbarhet ur ett livscykelperspektiv är en integrerad del av Citedos verksamhet och vi arbetar aktivt för att minska våra koldioxidutsläpp. Vi prioriterar miljövänliga varor och tjänster och strävar efter att klimatkompensera för de aktiviteter vi inte själva har möjlighet att påverka.

Läs gärna mer om ett av våra projekt där vi återplanterar träd i våra kunders namn.

Citedoskogen

Ikon

Ekonomisk Hållbarhet

En hållbar framtid bygger på ekonomisk hållarbarhet. För oss betyder det hållbar tillväxt och ansvarsfullt företagande.

Därför har Citedo:

  • En strävan att med alla produkter och tjänster befinna oss så högt upp i avfallstrappan som möjligt, det innebär att vi eftersträvar ett så cirkulärt tänks som möjligt där inget slängs i onödan. Maskiner och toner används så länge det är välfungerande och när något väl slängs hanteras det av en leverantör som är utvald just för sitt hållbarhetsarbete
  • Den ekonomiska hållbarheten bygger också på att kunna bevara tillväxt samtidigt som miljöpåverkan minskas.
Ikon

Ekologisk Hållbarhet

En hållbar framtid bygger på att alla tar sitt ansvar för att minska utsläppen och för att värna om jordens ekosystem.

Därför har Citedo:

  • Förnybar energi från god el där överskottet investeras i hållbarhetsprojekt.
  • Citedo klimatkompenserar kunders utskrifter med nyplanterade träd (läs mer (länk till vår trädplantering))
  • En långsiktig satsning på att minska utsläppen från vår fordonsflotta med mål att nå Netto noll 2027, där utsläpp från företagsbilar reducerats med 80,1% sedan 2019.
  • Löpande krävt 14001 certifiering hos leverantörer samt strävar efter att minimera utsläppen från de produkter vi tar in.
Ikon

Social Hållbarhet

Hållbar framtid kan inte uppnås utan den sociala hållbarheten som är det tredje fokuset för att bidra till hållbar utveckling.

Därför är Citedo:

  • Stolta över att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, utnämningar som vi fick under åren (rätt år)
  • Att vara en jämställd och trygg arbetsplats där vi respekterar människors olikheter
  • Att vara en god arbetsgivare som värnar om våra medarbetare, där alla har lika möjligheter till utveckling.
  • Vi verkar för att inga av våra produkter är producerade på ett sätt som utnyttjar eller skadar människor eller utsatta grupper i samhället. Därför tar vi tydligt avstånd till konfliktmineraler som är mineraler som kontrolleras av aktörer som bryter mänskliga rättigheter och nationell lagstiftning. Detta görs via kravställning på ansvarsfullt utvunna mineraler.

Hittills har vi tillsammans bidragit till planteringen av

0,00

Träd

Et grönare val

För att förebygga och minska vår miljöpåverkan är vi certifierade enligt 14001 som säkerställer det kontinuerliga miljöarbete vi bedriver. ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Systemet omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av vårt miljöarbete.

Vi har flera olika hållbarhetsprojekt, bl a klimatkompenserar vi våra kunder utskrifter.