Hållbarhet!

Hållbarhet ur ett helhetsperpektiv

Hållbarhet ur ett livscykelperspektiv är en integrerad del av Citedos verksamhet och vi arbetar aktivt för att minska våra koldioxidutsläpp. Vi prioriterar miljövänliga varor och tjänster och strävar efter att klimatkompensera för de aktiviteter vi inte själva har möjlighet att påverka.

Läs gärna mer om ett av våra projekt där vi återplanterar träd i våra kunders namn.

Citedoskogen

Ikon

Ekonomisk

En hållbar framtid bygger på ekonomisk hållarbarhet. För oss betyder det hållbar tillväxt och ansvarsfullt företagande.

Därför har Citedo:

  • Ett cirkulärt tänk där inget slängs i onödan. Det innebär att vi eftersträvar att med alla produkter och tjänster befinna oss så högt upp i avfallstrappan som möjligt. Därför skickar vi alla enheter som vi inte längre använder längre till en leverantör som ser till att de återbrukas. Hittills har 23 enheter återbrukats vilket har lett till en C02 besparing på 3360 C02.e . Om produkter måste destrueras hanteras det av leverantör som är utvald speciellt för sitt hållbarhetsarbete
Ikon

Ekologisk

En hållbar framtid bygger på att alla tar sitt ansvar för att minska utsläppen och för att värna om jordens ekosystem.

Därför har Citedo:

  • Förnybar energi från god el där överskottet investeras i hållbarhetsprojekt.
  • Citedo klimatkompenserar kunders utskrifter med nyplanterade träd (läs mer (länk till vår trädplantering))
  • En långsiktig satsning på att minska utsläppen från vår fordonsflotta med mål att nå Netto noll 2027, där utsläpp från företagsbilar reducerats med 80,1% sedan 2019.
  • Löpande krävt 14001 certifiering hos leverantörer samt strävar efter att minimera utsläppen från de produkter vi tar in.
Ikon

Social Hållbarhet

Hållbar framtid kan inte uppnås utan den sociala hållbarheten som är det tredje fokuset för att bidra till hållbar utveckling.

Därför är Citedo:

  • Stolta över att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, utnämningar som vi fick under åren (rätt år)
  • Att vara en jämställd och trygg arbetsplats där vi respekterar människors olikheter
  • Att vara en god arbetsgivare som värnar om våra medarbetare, där alla har lika möjligheter till utveckling.
  • Vi verkar för att inga av våra produkter är producerade på ett sätt som utnyttjar eller skadar människor eller utsatta grupper i samhället. Därför tar vi tydligt avstånd till konfliktmineraler som är mineraler som kontrolleras av aktörer som bryter mänskliga rättigheter och nationell lagstiftning. Detta görs via kravställning på ansvarsfullt utvunna mineraler. Mer information: Förklara era åtgärder angående konfliktmineraler/ansvarsfull anskaffning av mineraler. : Help desk (hp.com)