Hållbarhet

Hållbarhet ur ett livscykelperspektiv är en integrerad del av Citedos verksamhet och vi arbetar aktivt för att minska våra koldioxidutsläpp. Vi prioriterar miljövänliga varor och tjänster och strävar efter att klimatkompensera för de aktiviteter vi inte själva har möjlighet att påverka.
Läs gärna mer om ett av våra projekt där vi återplanterar träd i våra kunders namn.

Citedoskogen

För att uppnå hållbar utveckling ligger vårt fokus på

  • Ekologiska
  • Ekonomiska och
  • Sociala hållbarheten