Citedo – nu ännu greater place att jobba på!

Medarbetarna har sagt sitt – för tredje året i rad blir Citedo certifierade av Great Place to Work.
– Det känns fantastiskt roligt, säger Ulf Tikkanen, VD på Citedo.

Årets certifiering var den tredje raka i den obrutna sviten som har hållit i sig sen mätningarna började 2018. Men det har inte handlat om tur ­– det är nämligen en vedertagen Citedo-sanning att ett välmående företag byggs inifrån och ut och det kräver arbete. För Ulf Tikkanen är det en självklarhet att man gör mätningarna.
– Det ger oss ovärderliga insikter om hur vi som organisation mår. Vi agerar på en marknad med enorm konkurrens där kompetenta och nöjda medarbetare gör all skillnad. För oss är det en nödvändighet då vi levererar mer och mer som tjänst. Dessutom är det roligare att gå till jobbet för alla, säger han.

En uppåtgående kurva
Sedan första mätningen har det hänt grejer, för även om man passerar certifieringen med bravur får man ändå tydliga riktmärken på vad man behöver fokusera mer med.
– Våra årliga mätningar har gett oss mycket tydliga indikationer på vad vi ska jobba vidare med, säger Ulf Tikkanen.

Och arbetat vidare har man också gjort. Ulf lyfter att man jobbat mycket med att förbättra sin internkommunikation och fått fler kollegor att känna sig delaktiga, man har även jobbat med att göra cheferna mer tillgängliga.
– Det går inte att jämföra oss med det företag vi var för tre år sedan. Vi har lyckats attrahera nya kunder och nya medarbetare, samtidigt som vi ”gamlingar” trivs ännu bättre på jobbet, säger Ulf Tikkanen.

Utvecklats från första året
– Här upplevde jag det som att man tog det på väldigt stort allvar och jobbade vidare, fyller Per Ageman i, när han minns företaget Citedo var för tre år sedan. Per Ageman är konsult på Great Place to Work och varit med sedan den första certifieringen. Han fortsätter:– Jag tycker att de har haft en egen, tydlig klar bild över vart de vill.

Den stora höjningen Per Ageman kan se i årets medarbetarundersökning från föregående mätningar går i samma linje som Ulf varit inne på tidigare.
– Transparens, information, tillgänglighet och den typen av frågor. Och det är absolut den stora skillnaden.
– De har gjort en väldigt fin ökning, tilläger han.

Vad som gör en Great Place to Work-certifiering så speciell är det inte är någon utomstående som gjort en bedömning, det är bara de anställda som säger sitt.
– Vi mäter ju alla medarbetare, inklusive chefer. Det är det som är det fina med det här, och kring Sveriges bästa arbetsplatser – det är ju medarbetardrivet. Det är inte något finansiellt resultat eller vad någon jury har sagt utan det kommer inifrån, säger Per Ageman.

Sveriges bästa arbetsplats
För några år sedan sa Ulf Tikkanen att man siktade på att vara Sveriges bästa arbetsplats redan 2021. Ett högt mål, men för Ulf är det lika relevant idag som då.
– Ja, vi vet att det är ett ambitiöst mål – men vi ska dit. Målet står fast, säger han, och fortsätter:
– Årets positiva utveckling gör oss ännu mer laddade att ta nästa steg!

Per Ageman är även han positiv på frågan om han kan se Citedo på listan över Sveriges bästa arbetsplatser.
– Med samma fortsättning så, absolut kan jag se dem där, säger han, men tillägger också att det i ett sånt här arbete kan vara resan som är målet. Arbetet bakom är det viktiga.
– Jag tror att det är en trovärdighet för dem att inte gå för snabbt heller. Att man jobbar sig fram och tänker sig att man tar ett steg i taget. Då går man från ett resultat till ett högre och sen nästa gång är man där.

Vad är en Great Place to Work-certifiering?

För den oinvigde kan man säga att certifieringen görs utifrån två olika undersökningar.  Sammanställt blir det ett mått på hur medarbetarna trivs på sin arbetsplats, sett utifrån ett antal olika aspekter. Ledorden är trovärdighet, respekt och rättvisa i hur man uppfattar sin ledning, men man ser även till hur stolt man är över sin arbetsplats och hur kamratskapen är mellan kollegor.

Trust Index är den största delen – en medarbetarundersökning. För att kunna bli certifierad behöver man också göra en kulturutvärdering av arbetsplatsen, en Culture Audit. Dessa två verktyg analyseras och resultatet ställs sedan mot Great Place to Works riktmärken

Läs mer här!

Dela artikeln:

Mer läsning

Vår bransch utvecklas ständigt, det gör vi också.

Våra två områden